Vores ydelser


Her finder du et overblik over alle Cycling Powers ydelser.

FYSIOLOGISK TEST 


En Fysiologisk Test er den eneste måde at "kigge" ind i kroppen, og se hvordan den reagere, når den bliver udsat for "arbejde". Testen består af op til 4 individuelle mindre tests, hvor du hele tiden vil blive udførligt guidet gennem hver af dem.


- Måling af inspiratorisk muskelstyrke

- Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)

- Iltoptagelsestest med vores CPET udstyr

- Styrketest


Det detaljerede datasæt fra hver test sammensættes til en komplet testrapport. Efter testen vil den testpersonalet rådgive dig i din videre træning målrettet dine ambitioner og muligheder. Du vil også få indblik i, hvor dine største forbedringspotentialer er, og hvordan du skal træne dem, for at blive en endnu bedre atlet.

TRÆNINGSPROGRAMMER

 

 

Hos Cycling Power har du garanti for, at din træningsprogram er lavet unikt til dig, og at du dermed får den mest optimale og effektive træning. Vi hjælper dig med at nå dine mål på en sikker, hurtig, effektiv og velafprøvet måde.


For at vide, hvordan vi bedst kan sammensætte et optimalt træningprogram, så begynder vi med en Fysiologisk Test på vores klinik. Her vil vores træner lokaliserer styrker og forbedringspotentialer. Afhængig af dit mål og træningsmuligheder, vil vi med det rette træningsprogram understøtte dine styrker, men vigtigst af alt kan vi arbejde med dine forbedringspotentialer. Resultatet er at du bliver i stand til at cykle længere og hurtigere uden at blive træt, øge dit kondital (VO2max) og generelt kunne performe langt bedre.


De fleste af vores træningspakker inkluderer regelmæssige opfølgende Fysiologiske Tests, så vi kan måle dine fremskridt samt revidere træningsprogrammet undervejs.

BIKEFIT 

 

Et BikeFit er til dig, som ønsker at


-> Øge din komfort på din cykel og kunne cykle længere

-> Øge din performance og træde flere watt

-> Dig som har nogle konkrete gener/skader, når du cykler.


I et BikeFit gennemgår vi dine behov og ønsker, og gennemgår skader, cykelgener, skævheder, mobilitet, stabilitet og fleksibilitet. Med 3D motion capture er vi i stand til at se helt ned på 0,2 mm nøjagtighed, hvordan din krop arbejder, og dermed finde din optimale cykelindstilling. 


Vi byder:


BikeFit Premium

BikeFit

Fremstilling af specialsåler

Sadler rådgivning og afpfrøvning

Analyse og justering af klamper

HØJDETRÆNING

 

 

Højdetræning (Hypoxic Training) er for dig, som ønsker at få lidt mere ud af din træningstid. Som den eneste træningsklinik i Danmark har Cycling Power siden 2018 eksperimenteret med højdetræning samt tilbudt det til vores atleter og andre interesserede.


Højdetræning er en veldokumenteret metode til at lave såkaldt "Bio Hacking" - altså hvor vi udsætter kroppen for et unaturligt ekstremt miljø, hvormed den har et ekstraordinært stort behov for at tilpasse sig (altså øge performance).


Med vores Fysiologiske Test og vores medicinske testudstyr, har stor erfaring i at vurdere, hvor meget netop du og din fysiologi vil kunne få gavn af højdetræning. Vi vil ligeledes kunne lave før/efter målinger, hvis du ønsker at få en dokumenteret effekt.


. Vores vurdering er, at højdetræning giver minimum en faktor 3. Hvis du højdetræner i 1 time, vil du altså få samme stimulering, som hvis du havde cyklet i 3 timer.

TEAM CYCLING POWER

 

 

Team Cycling Power er et åbent og inkluderende træningsfællesskab, som er støttet af en række lokale og regionale virksomheder. Alle uanset niveau kan være med.


Sommer-halvår: KaffeTons og Fyraftens-Tri

Vinter-halvåret: Zwift WTRL TTT, GravelTons og Zwift100

(bemærk, at programmet kan ændres afhængig af vores kapacitet)


Team Cycling Power er sponsoreret af:

Tempo Cykler - LBP Engineering A/S - SKODA Roskilde - Timberlink ApS -
netIP - Nyt Syn Roskilde, Søren Frid Optique - Hammerlund Byggeservice - 
KN Beholderfabrik & Miljøteknik A/S - Brdr. K. Hansen A/S

 

Team Cycling Power sponsorerer det danske para cykellandshold med træningsprogrammer og Fysiologiske Tests.

VIRKSOMHEDSORDNING 

 

Sundhed, træning og trivsel er er alle vigtige hjørnesten i en moderne virksomhed, som har fokus på at fasthold og udvikle deres medarbejdere.  


Cycling Power kan hjælpe din virksomhed med sundhedstests, trænings- og ernæringsrådgivning, fællestræning og meget mere. 


Kontakt Cycling Power for at høre mere

kontakt@cyclingpower.dk // 2180 5180